چکش هیدرولیکی چکش هیدرولیکی سری BA قدرت و کارآیی: گاز نیتروژن فشرده منبع اصلی قدرت بکاراند ... پردیس صنعت - محدوده فعالیت: ایران
nopic فروش دریل واگن تامراک رنجر 700 TAMROCK RANGER 700 سال ساخت 2006 وارداتی ترخیص ... محمد حسین - محدوده فعالیت:
دريل واگن سانوارد ... چين ران ماشين - محدوده فعالیت: ایران
nopic قیمت 130 میلیون تومان ... امیر احمدی - محدوده فعالیت: ایران